Assegurances de dependència: el suport per afrontar el nostre futur

L’assegurança de dependència proporciona a l’assegurat una protecció que cobreix les necessitats que puguin sorgir en cas de patir alguna limitació, ja sigui física o psíquica, que li impedeixi realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

L’assegurat ha de tenir la seva situació de dependència legalment reconeguda.

En aquest cas, l’assegurança proporcionaria a l’assegurat una prestació de serveis i/o una indemnització per cobrir les necessitats concretes, com contractar un cuidador, rebre assistència sanitària o comprar els articles o aparells mèdics necessaris.

Aquesta assegurança només pot ser contractada fins un límit màxim d’edat, entre 70 i 75 anys.

Ha de ser contractada abans que el sinistre, que en aquest cas seria la declaració de dependència, s’hagi produït.

Per aquest motiu, les companyies asseguradores normalment fan omplir un formulari que acrediti la situació de l’assegurat.

La cobertura principal consisteix en el pagament d’una indemnització, que pot ser pagada en forma de capital o de renda.

Algunes asseguradores inclouen la cobertura d’assistència familiar, amb prestacions de teleassistència, orientació telefònica i fins i tot ajuda a domicili.

Aquest tipus d’assegurança normalment estableix períodes de carència que poden variar depenent del tipus de dependència. Molts asseguradors determinen un període de carència d’aproximadament un any per qualsevol circumstància que no es consideri extraordinària, com pot ser la dependència per raó d’edat avançada, una malaltia no mental, etc. Una altra circumstància que normalment implica període de carència és la malaltia mental o neuropsiquiàtrica. El període de carència en aquest cas seria d’aproximadament tres anys des de la contractació de l’assegurança.

By | 2018-05-23T08:34:13+00:00 abril 24th, 2018|seguros|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment