Assegurances Altres solucions 2018-06-20T15:04:57+00:00

Assegurances Altres solucions
Protegeix-te davant de tots aquests riscs

A MutuaRisk oferim solucions asseguradores que ens permetin cobrir les despeses associades a la intervenció en un procés judicial

Assistència en viatge
Per estar protegit davant d’imprevistos mèdics quan et trobis de viatge, pots gaudir d’atenció mèdica, inclosa la repatriació en cas de necessitat, a més d’altres prestacions como el reintegrament de despeses d’hospitalització.

Assegurances de transport
Perquè són molts els riscos a què estan sotmeses les teves mercaderies en el moment del seu transport, ja sigui terrestre, aeri, marítim o multimodal, disposem de la solució adequada a les teves necessitats amb àmplies garanties i cobertures.

Enginyeria, tot risc construcció i avaria de maquinària
Aquesta tipologia d’assegurances cobreix els propietaris, promotors i adquirents d’edificis de determinats riscos accidentals que es donen en el sector de la construcció a causa del funcionament, muntatge o prova de maquinària o inherents a la construcció d’edificis i obres civils, així com respecte a la possible avaria, robatori o danys a la maquinària, equips electrònics o altres.

Assegurança decennal de danys a la construcció
Es tracta d’una assegurança de contractació obligatòria per part de promotors o constructors en el moment d’iniciar una obra, i assegura el conjunt de l’edificació (fonamentació, estructura, tancaments exteriors, obra secundària, equips, instal·lacions, etc.) pels danys ocasionats per defectes de material o errors de concepció o d’execució que s’originin en o afectin les obres fonamentals i que comprometin l’estabilitat de l’edifici.
Ciber-riscos
Es tracta d’una solució asseguradora dirigida a tu, empresari o autònom, per desactivar els teus riscos davant el perjudici econòmic produït per un incident en els teus sistemes d’informació o recursos informàtics.
Entre altres coses, aquesta assegurança pot assumir la paralització del negoci, pèrdues de clients, recuperació de reputació, conseqüències legals i indemnitzacions per la publicació de dades personals, així com les despeses en honoraris d’experts en seguretat informàtica, legal o comunicació, entre altres…

Per detectar i desactivar aquests o altres riscos, el teu Riskblocker farà un estudi personal de les teves necessitats, oferint solucions asseguradores que et permetin protegir-te dels mateixos.

T’assessorem sobre
altres solucions asseguradores?