POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Identitat del responsable: MUTUARISK CORREDURÍA DE SEGUROS, SAU, VINCULADA A MUTUA DE PROPIETARIOS (d’ara endavant, MUTUARISK)

Adreça postal: Gran Via de les Corts Catalanes, 533, local, 08011 – BARCELONA

Correu electrònic: info@mutuarisk.com

Contacte del delegat de Protecció de Dades dpd.cliente@conversia.es

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

A MUTUARISK tractem les dades personals que ens faciliti amb les finalitats principals següents:

 1. Gestionar, mantenir i desenvolupar la relació contractual que es formalitzi amb la contractació de la pòlissa d’assegurança.
 2. Tenir un control de qualitat sobre els productes i serveis contractats.
 3. Compliment de les obligacions legals en matèria d’assegurances.
 4. Fer enquestes d’opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques.
 5. Atendre les seves consultes i sol·licituds.
 6. Enviar-li informació relativa a productes, serveis i esdeveniments de MUTUARISK semblants als que hagi contractat prèviament. Així mateix, si ho vol, es pot oposar a l’enviament d’aquesta informació en qualsevol moment.

A més, solament en cas que ho hagi consentit en cada cas, tractarem les seves dades també per a la finalitat addicional següent:

 1. Rebre informació sobre els nostres descomptes, novetats, productes i serveis relatius al sector de l’assegurança per mitjans impresos, electrònics o telefònics.
 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és, per a les finalitats a i e, l’aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades per l’usuari o l’execució de la relació contractual entre les parts (en sentit ampli); per a la finalitat c, el compliment de les nostres obligacions legals; per a les finalitats b i d, el nostre interès legítim per entendre i analitzar la valoració dels nostres productes i serveis així com per millorar-los; per a la finalitat f, l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i el nostre interès legítim per oferir-li ofertes sobre serveis similars als contractats.

El tractament de les seves dades per a la finalitat addicional es basa en el consentiment específic prestat per vostè. Tanmateix, pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas la retirada de consentiment condicioni la gestió i administració de la relació contractual que mantenim amb vostè, ni afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per complir les finalitats indicades anteriorment per a les quals s’han obtingut. Quan la base del tractament sigui el consentiment, les conservarem mentre no en sol·liciti la supressió. Posteriorment, es conservaran degudament blocades durant els terminis de prescripció legal aplicables, a disposició exclusivament dels jutges i tribunals i les administracions públiques competents.

 1. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Les seves dades es poden comunicar a les entitats següents:

 • A les entitats asseguradores amb què col·laborem, a l’efecte de poder cotitzar un pressupost ajustat a les seves necessitats així com possibilitar la contractació de les pòlisses que ens autoritzi a contractar. La base jurídica d’aquesta comunicació és l’adopció de les mesures precontractuals i contractuals sol·licitades per vostè.
 • A tercers per complir les nostres obligacions legals. La base jurídica d’aquest tractament és aquest compliment.

Tots els punts anteriors són sense perjudici dels proveïdors a què podem recórrer per a la prestació dels serveis sol·licitats i que, en qualsevol cas, els tractaran com a encarregats del tractament únicament i exclusivament per a la prestació dels serveis. En cas que siguin fora de l’Espai Econòmic Europeu, intentarem usar proveïdors situats en territoris que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades (és a dir, territoris que disposin d’una decisió d’adequació de la Comissió Europea) i, en cas que siguin a fora, oferirem les garanties adequades per mitjà de l’ús de les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea a cada moment juntament amb, si escau, les mesures complementàries que es puguin requerir, a l’efecte de garantir que vostè tingui els drets exigibles i les accions legals efectives. Pot obtenir informació addicional sobre aquestes garanties adequades posant-se en contacte amb nosaltres o amb el nostre delegat de protecció de dades a través dels mitjans de contacte que s’indiquen més amunt.

 1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS COM A TITULAR DE LES DADES?DERECHO
DRETCONTINGUTCANALS D’ATENCIÓ
AccésPot obtenir confirmació de si tractem les seves dades personals, i pot consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers.Pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a rgpd@mutuarisk.com.

Per exercir els seus drets ha d’adjuntar una còpia del DNI o un altre document que acrediti la seva identitat i indicar quin dret vol exercir.

 

RectificacióPot modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.
SupressióPot sol·licitar que eliminin les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’han obtingut.

 

OposicióPot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. MUTUARISK deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En particular, en qualsevol moment pot oposar-se a rebre comunicacions comercials sobre les nostres activitats a través del mitjà habilitat a aquest efecte, incloses en tota comunicació que rebi, així com per mitjà de l’adreça indicada a la dreta. L’informem de l’existència de sistemes d’exclusió publicitària als quals es pot inscriure si no vol rebre comunicacions comercials amb caràcter general. Pot consultar informació addicional sobre aquests sistemes a l’apartat de publicitat no desitjada del Lloc Web de l’AEPD.

Limitació del tractamentPot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús.
 • Quan MUTUARISK no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per complir una missió d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

 

PortabilitatPot rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s’han obtingut de la seva relació amb MUTUARISK, així com transmetre-les a una altra entitat.

Si considera que MUTUARISK no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent, al lloc web www.aepd.es.

Última actualització: Febrer 2023