Assegurances de Protecció Jurídica i impagament de lloguers 2018-06-20T15:30:44+00:00

Assegurances de Protecció Jurídica i impagament de lloguers
Protegeix-te de qualsevol litigi

A MutuaRisk oferim solucions asseguradores que ens permeten cobrir les despeses associades a la intervenció́ en un procés judicial o l’impagament d’un habitatge arrendat

Defensa Jurídica
Dins d’aquest tipus de solucions asseguradores s’inclou la prestació́ dels serveis d’assistència jurídica, judicial i extrajudicial, derivats de la cobertura de l’assegurança, que ens permet desactivar els riscos associats a aquest tipus de litigis.

Es una garantia d’aplicació́ a les assegurances d’automòbil, assegurances de la llar, comunitats de propietaris o bé reclamacions en l’àmbit empresarial.

Entre les cobertures bàsiques estarien l’assistència jurídica telefònica, la gestió́ documental, la reclamació́ de danys, tant corporals com materials, els contractes sobre coses mobles, serveis o subministraments, la defensa fiscal o els drets relatius a l’habitatge habitual i ocupació́ il·legal.

Impagament de lloguers
Amb l’assegurança d’impagament de lloguers ja no has de patir pel procés de recuperació́ del teu habitatge ni pel cobrament de les rendes impagades. A més a més, si el morós, a part de no pagar, ha causat desperfectes, l’assegurança et compensa pels danys soferts.
L’assegurança incorpora la garantia de defensa jurídica i de reclamació́, atenent tot el procés judicial, i assumint el cost de les rendes mentre duri l’impagament.
Un risc cada cop més habitual que també pots desactivar amb les nostres solucions asseguradores.

Per detectar i desactivar aquests riscos, el teu Riskblocker realitzarà un estudi personal de les teves necessitats proporcionant solucions asseguradores que et permetin protegir-te de les reclamacions que es puguin presentar en contra teva, posant en risc els teus actius personals, o bé iniciar les oportunes accions de reclamació́ pels danys que hagis sofert a causa de tercers. També podràs cobrir-te davant l’eventual impagament de la renda pactada amb el llogater del teu habitatge

Detall de les principals garanties de protecció jurídica i impagament de lloguers:

asistencia impago alquiler

Assistència jurídica telefònica

Drets relatius a l’habitatge habitual

Defensa fiscal

Assessorament de contractes sobre béns immobles

Reclamació de danys

Defensa en cas d’ocupació il·legal de l’habitatge

Compensació per desperfectes en l’habitatge

seguro defensa juridica

Defensa jurídica i finances

Reclamació en cas d’impagament i procés de desnonament

Bienes en depósito

Avançament de rendes impagades

T’assessorem sobre
la teva assegurança de protecció jurídica o impagament de lloguer?